info@polisaportal.pltel. +48 726 504 517

Ubezpieczenie gwarancyjne i korporacyjne

Więcej informacji
Allianz_logo

Jakiego ubezpieczenia potrzebujesz?

POTWIERDŹ SWOJĄ JAKOŚĆ!

Ubezpieczenie Gwarancyjne

od 1% wartości gwarancji

 • Ubezpieczenie Gwarancyjne potwierdza, że Twoja firma jest w stanie zrealizować daną inwestycje: ma odpowiednie środki finansowe i niezbędne zasoby
 • Ubezpieczenie Gwarancyjne zwiększa wiarygodność Twojej marki i poświadcza o jej jakości
 • Oferujemy wiele rodzajów gwarancji, np.:
  • Przetargowe (Wadialne)
  • Należytego Wykonania Usługi
  • Zwrotu Zaliczki
  • Właściwego Usunięcia Wad i Usterek
  • Pod Kontrakt
  • Należytego Wykonania Umowy
 • Nasz ekspert pomoże Ci zarówno w wyborze ubezpieczenia jak i wszystkich formalnościach
 • Sprawdź również naszą ofertę na ubezpieczenia OC dla firm

Pożar i Zdarzenia Losowe

od 1 000 zł rocznie

 • Suma ubezpieczenia od zdarzeń losowych – do 15 mln zł
 • Kradzież z włamaniem – do 15 mln zł
 • Dewastacja plus graffiti – do 10 000 zł
 • Katastrofa budowlana – do 150 000 zł
 • Stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych – do 5 000 zł
 • Pokrycie nowych środków trwałych 10% – maksymalnie do 1 mln zł
 • Elektronika (wszystkie ryzyka) – do 15 mln zł
 • NNW do 50 000 zł
 • Ponad 20 dodatkowych opcji w tym m.in.:
  • Awarie mechaniczne – do 250 000 zł
  • Kradzież – do 20 000 zł
  • Pękanie w skutek mrozu – do 100 000 zł
ZADBAJ O SWÓJ INTERES!

D&O Ubezpieczenie Członków Zarządu i Kierownictwa

od 1 000 zł rocznie

 • Odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wynikające z zarządzania
 • Zwrot kosztów postępowań prawnych i odszkodowań z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wynikające z zarządzania
 • Zwrot kosztów odszkodowania z tytułu odpowiedzialności spółki za czyny bezprawne pracodawcy
 • Pokrycie kosztów obrony spółki
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
 • Odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
 • Utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu
 • Suma ubezpieczenia do 50 mln zł (dla spółek działających na rynku dłużej niż 2 lata) i do 10 mln zł dla spółek młodszych
 • Wsparcie eksperta
 • Sprawdź również naszą ofertę na ubezpieczenia grupowe dla pracowników
NOWOŚĆ!

CYBER

od 500 zł rocznie

 • OC i koszty obrony w przypadku postępowań cywilnych z tytułu naruszeń prywatności
 • Pokrycie kosztów kar administracyjnych i obrony (np. postępowań prowadzonych przez PUODO)
 • Pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego np. po włamaniu do systemu informatycznego
 • Pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim
 • Pokrycie kosztów odtworzenia danych
 • Suma ubezpieczenia do 5 mln zł

Najczęściej zadawane pytania

Czy polisa członków zarządu jest obowiązkowa?

Polisy dla członków zarządu i kierownictwa są dobrowolne. Natomiast inwestycje w takie ubezpieczenia stają się standardem na rynku, zwłaszcza wśród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.) i akcyjnych. Polisa D&O ubezpiecza zarząd i wszystkie osoby w firmie, które samodzielnie podejmują decyzje przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi i skutkami prawnymi. Polisa D&O jest ważna również wtedy, kiedy osoba pełniąca dane stanowisko odejdzie z pracy/ zmieni swoją funkcję w firmie.

Polisa CYBER co to jest?

Polisa CYBER – często zwana potocznie polisą od RODO, jednak jej zakres jest znacznie szerszy. Polisy CYBER mają za zadanie zabezpieczyć ryzyka związane np. z utratą czy wyciekiem danych elektronicznych, ale również i tych przechowywanych tradycyjnie. Ubezpieczenie CYBER to gwarancja pokrycia i sfinansowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztów strat spowodowanych przez ataki hakerskie – należą do nich m.in. konieczność odtworzenia danych, postępowania sądowe, czy nawet kwestie związane z wizerunkiem firmy.

Ubezpieczenie Gwarancyjne - co to znaczy?

Ubezpieczenie Gwarancyjne to poświadczenie od niezależnego podmiotu (Towarzystwa Ubezpieczeniowego), że firma, która startuje w przetargu / projekcie jest sprawdzona – ma niezbędne zasoby finansowe i nie tylko, aby zrealizować dane przedsięwzięcie na czas i zachowując wysokie standardy. Dla inwestora to gwarancja, że przekazał inwestycje do realizacji fachowcom.  Otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowej wiąże się z wieloma wymogami – np. brak opóźnień i terminowość, finalizacja inwestycji, wysoka jakość pracy. To oznacza, że tego typu ubezpieczenie otrzymują tylko najlepsi.

Jakie są rodzaje Ubezpieczeń Gwarancyjnych?

Ubezpieczenie Gwarancyjne może obejmować np. Gwarancje Wadialne – to zapewnienie, że firma posiada pieniądze niezbędne do realizacji inwestycji. Gwarancje Kontraktowe – to powszechne zabezpieczenie realizacji umów. Gwarancje Należytego Wykonania Usługi czy Prawidłowego Usunięcia Wad i Usterek to zabezpieczenie jakości realizacji inwestycji.

Wypełnij formularz
Przygotujemy ofertę dla Ciebie
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder