info@polisaportal.pltel. +48 726 504 517

Koronawirus a ubezpieczenie. Jak zapewnić sobie ochronę?

Koronawius jest w Polsce – potwierdzono przypadki zachorowań. Epidemia może być prawdziwym sprawdzianem dla polskiej służby zdrowia – miejmy nadzieję, że NFZ nie będzie musiało go zdawać. Kluczowe pytanie, to jak uchronić się przed wirusem
i zabezpieczyć w razie zachorowania. W okolicznościach wzmożonego zapotrzebowania na korzystanie z publicznych placówek medycznych, dostanie się do lekarza pierwszego kontaktu, czy specjalisty może być jeszcze bardziej utrudnione. W związku z tym, szczególnie pomocne mogą okazać się prywatne ubezpieczenia medyczne, które – w razie zachorowania – ułatwią i przyspieszą dostęp do lekarzy oraz zagwarantują więcej możliwości leczenia i indywidualną opiekę medyczną na wysokim poziomie.

Ubezpieczenie a koronawirus
Koronawirus a ubezpieczenie

Czy możemy liczyć na ubezpieczenie w przypadku zachorowania na koronawirus? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie, czy i jakie ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa znajdziemy w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). To dokument, który określa zasady obowiązywania polisy oraz jej wykluczenia. Większość towarzystw ubezpieczeniowych informuje, że ogłoszenie epidemii na terytorium danego kraju zwalnia z odpowiedzialności pokrywania kosztów leczenia lub wypłacania odszkodowania osobie, która zachorowała na wirusa.
Jednak, na polskim rynku są ubezpieczenia zdrowotne i polisy na życie, które gwarantują ochronę w przypadku zachorowania na koronawirusa.

Ubezpieczenie, które obejmuje koronawirusa

Jeden z takich produktów oferuje np. Warta. Wybuch epidemii nie stanowi wyłączenia odpowiedzialności, co oznacza, że w razie zachorowania, ubezpieczony będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie od utraty dochodu – LLoyds’a

Co natomiast w sytuacji, kiedy ze względu na leczenie i kwarantanne nie możemy wykonywać swojej pracy? Czy możemy zabezpieczyć się przed utratą dochodu?

Polisa od utraty dochodu LLoyds zapewnia ochronę na wypadek niezdolności do pracy (okresowej i trwałej) wynikającej z zachorowania wywołanego zakażeniem koronawirusem. W tym przypadku, nie ma zastosowania żadne wyłączenie, czy ograniczenie odpowiedzialności z tytułu epidemii.

Jednakże sam fakt poddania się obowiązkowi jakim jest przejście kwarantanny i brak możliwości zarobkowania w tym okresie nie jest podstawą do wypłaty świadczenia. Zdarzeniem uprawniającym do wypłaty świadczenia zgodnie z zapisami warunków ubezpieczenia jest choroba lub schorzenie ubezpieczonego, które ujawnia się w okresie ubezpieczenia i w ciągu dwunastu miesięcy od ujawnienia powoduje całkowitą trwałą niezdolność do pracy lub całkowitą okresową niezdolność do pracy. 

Zatem niezdolność ubezpieczonego do pracy (okresowa lub trwała) na skutek zachorowania wywołanego koronawirusem będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. Natomiast sam fakt utraty dochodu w wyniku poddania się obowiązkowej kwarantannie i tym samym braku możliwości zarobkowania, ale bez zachorowania (wywołanego koronawirusem) ubezpieczonego nie jest podstawą do wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie od utraty dochodu LLoyds znajdziesz w ofercie PolisaPortal. Więcej przeczytasz tutaj: ubezpieczenie od utraty dochodu

Pakiet Medyczny w cenie

Skuteczną formą zabezpieczenia zdrowia może być również inwestycja w prywatny pakiet medyczny (np. LuxMed, czy Enel-Med – znajdują się w ofercie PolisaPortal – można zakupić je indywidualnie lub grupowo). Dzięki takim abonamentom, ubezpieczony może szybciej dostać się do lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty oraz zrobić niezbędne badania, zabiegi, czy proste operacje, bez konieczności czekania w kilkumiesięcznych, a nawet kilkuletnich kolejkach. W przypadku wzmożonej potrzeby skorzystania z usług medycznych (np. ze względu na pojawienie się epidemii wirusa w kraju), tego typu pakiety mogą okazać się szczególnie cenne dla pacjentów.

Zobacz ofertę pakietów tutaj: Indywidualne pakiety medyczne

Wypełnij formularz
Przygotujemy ofertę dla Ciebie
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder