info@polisaportal.pltel. +48 726 504 517

Ubezpieczenie OC Zawodowe

Więcej informacji
Allianz_logo

Ubezpieczenie OC Zawodowe - Sprawdź, jaką polisę potrzebujesz

Ubezpieczenie OC Zawodowe

od 27 zł/msc do 50% rabatu!

 • Ubezpieczenia OC zawodowe – pakiety dopasowane do branży i specjalizacji
 • OC dla Pośrednika Nieruchomości
  • Suma Gwarancyjna 25 000 zł
  • od 27 zł msc
 • OC dla Zarządcy Nieruchomości
  • Suma Gwarancyjna od 50 000 EUR
  • Od 53 zł msc
 • OC dla Rzeczoznawcy Majątkowego
  • Suma Gwarancyjna od 25 000 EUR
  • od 39 zł msc
 • OC dla Radcy Prawnych, Adwokatów, Komorników Sądowych, Organizatorów Imprez Masowych i innych
 • Polisy dostępne online w kilkanaście minut
 • Interesuje Cię ubezpieczenie OC firmy i działalności? Sprawdź naszą ofertę tutaj

OC Księgowego i Notariusza

rocznie od 400 zł do 50% rabatu!

 • Minimalna wymagana suma ubezpieczenia – 10 000 EUR
 • Możliwość rozszerzenia o wszystkie rodzaje księgowości
 • Odpowiedzialność za kadry i płace
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa
 • Dodatkowe ubezpieczenie CYBER (ochrona danych i dokumentów)
 • Dostępne online w kilkanaście minut

OC Architekta, Projektanta, Inżyniera Budowy

od 13 zł/msc do 50% rabatu!

 • Minimalna wymagana suma ubezpieczenia – 50 000 EUR
 • Możliwość rozszerzenia o dodatkową opcję chroniącą przed utratą dochodu
 • Możliwość rozszerzenia OC działalności o ponad 20 działalności
  • Roboty budowlano-montażowe
  • OC pracodawcy
  • OC podwykonawców
  • OC za wadliwie wykonane prace
  • OC z tytułu czystych strat finansowych
 • Dostępne online w kilkanaście minut
DOSTĘPNE W RATACH!

OC Lekarzy i Medyków

od 13 zł/msc do 50% rabatu!

 • Lekarz – minimalna wymagana suma ubezpieczenia – 350 000 EUR
 • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie specjalizacje
 • Możliwość zakupy polisy z kilkoma specjalizacjami
 • Możliwość rozszerzenia o dodatkową opcję chroniącą przed utratą dochodu
 • Możliwość rozszerzenia o dodatkowe choroby, np. HIV, WZW B lub C
 • Dostępne online w kilkanaście minut

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie OC Zawodowe jest obowiązkowe?

Obowiązkowo ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) muszą posiadać przedstawiciele kilkunastu profesji, np. lekarze, dysponenci jednostek ratownictwa medycznego, księgowi, notariusze radcy prawni, inżynierowie budownictwa, architekci, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości, organizatorzy imprez masowych, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, biegli rewidenci, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi. Jednak bez względu na to, jaki zawód wykonujesz lub jaką firmę/ działalność prowadzisz, warto ubezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami/ błędami wynikającymi z prowadzonej działalności i wykonywanej pracy. Jeśli podejmujesz w pracy ważne decyzje, a Twoja pomyłka może kosztować życie, zdrowie lub majątek Klienta / innej osoby, warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z roszczeń innych osób i zainwestować w ubezpieczenie OC zawodowe.

Przed czym chroni ubezpieczenie OC Zawodowe?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej chroni przede wszystkim przed konsekwencjami działań / decyzji podejmowanych w pracy i w wyniku prowadzonej działalności. Zakres ubezpieczenia zależy od ryzyk, które obejmuje polisa i dopasowywany jest pod konkretną branżę. Ubezpieczenie OC zawodowe może pokrywać np. koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia, procesów sądowych, czy błędów popełnionych podczas wykonywania zawodu / pracy. Ubezpieczenie OC mogą wykupić również firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie ubezpieczenie OC dla firm IT?

Jakie ubezpieczenie OC dla firm IT?

Branża IT jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Firmy IT oferują szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:

 • Oprogramowanie i systemy informatyczne
 • Usługi konsultingowe i doradcze
 • Obsługę informatyczną
 • Szkolenia i e-learning

W związku z tym, firmy IT narażone są na różnego rodzaju ryzyka, które mogą prowadzić do powstania szkód. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Rodzaje ubezpieczenia OC dla firm IT

Istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia OC dla firm IT:

 • Ubezpieczenie OC ogólne - obejmuje odpowiedzialność cywilną firmy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością. Może obejmować zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe.
 • Ubezpieczenie OC zawodowe - obejmuje odpowiedzialność cywilną firmy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem określonych czynności zawodowych.

Wybór ubezpieczenia OC dla firm IT

Przy wyborze ubezpieczenia OC dla firm IT należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj działalności firmy - zakres ubezpieczenia powinien być dostosowany do rodzaju działalności firmy.
 • Rozmiar firmy - im większa firma, tym większy powinien być zakres ubezpieczenia.
 • Zakres odpowiedzialności - ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie rodzaje szkód, które mogą zostać wyrządzone przez firmę.
 • Kwota ubezpieczenia - kwota ubezpieczenia powinna być wystarczająca do pokrycia ewentualnych szkód.

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie OC dla firm IT zapewnia ochronę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia szkód osobom trzecim. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy szkody, wypłacając odszkodowanie poszkodowanemu.

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC jest niezbędnym zabezpieczeniem dla każdej firmy IT. Pozwala ono zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami wyrządzenia szkód osobom trzecim.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OC dla firm z branży IT?

Ubezpieczenie OC dla firm z branży IT to inwestycja, która może ochronić firmę przed poważnymi stratami finansowymi w przypadku wystąpienia szkody. Szkody wyrządzone przez firmy z branży IT mogą być bardzo kosztowne, a w niektórych przypadkach mogą nawet doprowadzić do bankructwa firmy. Ubezpieczenie OC pozwala firmie pokryć koszty naprawy szkód, wypłat odszkodowań, a także kosztów prawnych.

Jakie rodzaje ubezpieczenia OC dla firm z branży IT są dostępne?

Nasi specjaliści z PolisaPortal zawsze dopasowują ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Skontaktuj się przy pomocy formularza, aby otrzymać najlepszą ofertę ubezpieczenia dla Twojej firmy IT.

Do podstawowych rodzajów ubezpieczenia OC dla firm z branży IT należą:

 1. Ubezpieczenie OC zawodowe, które chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich za szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego wykonania usług IT, takich jak:
  • błąd programistyczny;
  • awaria sprzętu IT;
  • utrata danych;
 2. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, które chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością IT, takie jak:
  • uszkodzenie sprzętu IT klienta;
  • utracony zysk;
  • koszty naprawy szkód.

W Naszej ofercie są także inne ubezpieczenia dla firm IT. Zapytaj naszego doradcę o szczegóły OC dla IT.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie OC dla firm z branży IT?

Przed wyborem ubezpieczenia dla Twojej firmy IT, nasz doradca zapyta o szczegóły Twojej działalności. To pomoże dobrać najlepszy wariant ubezpieczeń.

Przy wyborze ubezpieczenia OC dla firm z branży IT należy wziąć pod uwagę następujące czynniki. Nasz specjalista zapyta Cię m.in. o:

 • Rodzaj prowadzonej działalności. Firmy z różnych branż IT mają różne ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Dlatego ważne jest, aby wybrać ubezpieczenie, które obejmuje ryzyka, które są najbardziej prawdopodobne w przypadku danej firmy.
 • Wielkość firmy. Firmy o różnej wielkości mają różne możliwości finansowe. Dlatego ważne jest, aby wybrać ubezpieczenie, które jest dostosowane do budżetu firmy.
 • Zakres wykonywanych usług IT. Firmy świadczące różne rodzaje usług IT mają różne ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Dlatego ważne jest, aby wybrać ubezpieczenie, które obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę.

Jak złożyć wniosek o ubezpieczenie OC dla firm z branży IT?

Skontaktuj się z naszą firmą, a my pomożemy Ci w złożeniu wniosku o ubezpieczenie dla Twojej firmy IT.

Do złożenia wniosku, nasz specjalista zapyta Ciebie m.in. o:

 • Dane firmy, takie jak nazwa, adres, NIP, REGON, KRS.
 • Opis prowadzonej działalności.
 • Zakres wykonywanych usług IT.

Nasz specjalista dokona oceny ryzyka i przedstawi dopasowaną ofertę ubezpieczenia dla Twojej firmy IT.

Jakie są główne zalety ubezpieczenia OC dla firm z branży IT?

Nasze ubezpieczenie OC dla firm z branży IT oferuje następujące zalety:

 • Kompleksowy zakres ochrony. Nasze ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres ryzyk, związanych z prowadzoną działalnością IT.
 • Konkurencyjne ceny. Oferujemy konkurencyjne ceny ubezpieczenia, dostosowane do potrzeb danej firmy.
 • Szybka obsługa. Oferujemy szybką obsługę klienta, dzięki której klient może uzyskać ofertę ubezpieczenia w ciągu kilku dni.
 • Dopasowanie do potrzeb klienta. Oferujemy możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta.
Wypełnij formularz
Przygotujemy ofertę dla Ciebie
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder