info@polisaportal.pltel. +48 726 504 517

Ubezpieczenie gwarancyjne firmy. Jak być w gronie najlepszych?

Jeśli prowadzisz firmę, to wiesz, że większą szansę na otrzymanie zlecenia mają ci, których wiarygodność, jakość i terminowość prac zostanie potwierdzona. Świadectwem jakości usług jest ubezpieczenie gwarancyjne firmy. Taka polisa może nie tylko skutecznie zwiększyć Twoją konkurencyjność na rynku, ale również otworzyć Ci drogę do wielu przetargów. Ubezpieczenie gwarancyjne jest wymagane coraz częściej przez inwestorów, dlatego coraz więcej przedsiębiorców stara się je uzyskać. Jednak nie wszyscy mogą dołączyć do grona najlepszych i sprawdzonych wykonawców na rynku. Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o tym, co to jest ubezpieczenie gwarancyjne firmy i w jaki sposób można je otrzymać. 

Ubezpieczenie Gwarancyjne Firmy. Ręcę "zgody"

1. Ubezpieczenie gwarancyjne firmy – a na co to komu?

Ubezpieczenie Gwarancyjne to umowa zawierana między zleceniodawcą, a wykonawcą umowy, która potwierdza, że zleceniobiorca jest w stanie  wywiązać się z ustaleń i zrealizować inwestycję w określonym terminie. Gwarantem zobowiązania jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które – po zweryfikowaniu przedsiębiorstwa – decyduje o przyznaniu mu takiego poświadczenia, bądź odrzuca wniosek dostrzegając zbyt duże ryzyko ewentualnego niepowodzenia. To oznacza, że firmy, które posiadają taką polisę zostały sprawdzone przez niezależne grono ekspertów pod kątem potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację kontraktu. Ubezpieczenie gwarancyjne otrzymują ci najlepsi, u których nie wykryto zastrzeżeń względem jakości usług, terminowości, uczciwości oraz wiarygodności. 

Ubezpieczenie Gwarancyjne Firmy. PolisaPortal.pl. Sucesfull Bussinesman

2. Rodzaje ubezpieczeń gwarancyjnych

W ofercie PolisaPortal.pl znajdziecie najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń gwarancyjnych. Należą do nich m.in.

  • Ubezpieczenie zapłaty wadium – często warunkiem przystąpienia do przetargu jest konieczność wpłaty inwestorowi lub organizatorowi przetargu określonej kwoty pieniędzy (wadium). Posiadanie ubezpieczenia wadium zabezpiecza tę kwotę i zastępuję gotówkę. To oznacza, że firma, która posiada gwarancję wadium może przystępować do przetargów, bez konieczności blokowania swoich środków finansowych 
  • Gwarancja należytego wywiązania się z umowy – jest zabezpieczeniem dla inwestora, że zleceniobiorca wywiąże się ze wszystkich założeń umowy
  • Gwarancja zwrotu zaliczki – zabezpiecza kwotę wpłaconą na poczet wykonania kontraktu – w przypadku niewykonania inwestycji lub braku możliwości jej zwrotu, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci pieniądze kontrahentowi
  • Gwarancja należytego wykonania usługi – tego typu polisa gwarantuje, że zleceniobiorca nie tylko wywiąże się z realizacji inwestycji w terminie, ale również zachowa najwyższe standardy jakości. Tego typu ubezpieczenie jest często wymagane od firm budowlanych
  • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek – oznacza, że wykonawca zlecenia podejmie się naprawy ewentualnych usterek i wad, które wynikną w trakcie realizacji inwestycji lub po jej oddaniu
  • Gwarancja Pod Kontrakt / Kontraktowe  – to zabezpieczenie interesów kontrahenta zlecającego pracę. W razie niewywiązania się z kontraktu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci kontrahentowi odpowiednią sumę pieniędzy / rekompensatę

3. Cena ubezpieczeń gwarancyjnych

Ceny gwarancji ubezpieczeniowych są zróżnicowane i mogą zależeć od wielu czynników, np. wysokości gwarancji, branży, historii kredytowej firmy, wielkości przedsiębiorstwa, sytuacji finansowej organizacji. W PolisaPortal.pl ceny gwarancji ubezpieczeniowych zaczynają się już od 1-2% wartości gwarancji.

4. Formalności i dokumenty

Jeśli chciałbyś starać się o gwarancję ubezpieczeniową, przede wszystkim skontaktuj się z ekspertem PolisaPortal.pl (poprzez formularz zgłoszeniowy lub nr telefonu: 533 750 831). Nasz ekspert po krótkiej analizie sytuacji Twojej firmy, poprosi Cię o przesłanie niezbędnych dokumentów. Twój wniosek wraz z dokumentacją prześlemy do opinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pierwszą odpowiedź dostaniesz w ciągu kilku dni.

Więcej informacji o ubezpieczeniach gwarancyjnych znajdziesz na naszej stronie.

Sprawdź również naszą ofertę ubezpieczeń firmowych.

Wypełnij formularz
Przygotujemy ofertę dla Ciebie
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder